Beshist.htm

Besökshistorik:

I sökfunktionen 1426 (finns i kalender, patientregister och översiktskalender) eller 1427 kan Du hitta besökshistorik.

Om Du klickar på 1466 visas:

1467

Du kan skriva ut patientkvitto/specifikation härifrån. Tänk på att blanketten endast har plats för 16 besök. Markera de besök som skall skrivas ut och klicka på 168 (Ctrl + K).

Du kan öppna bokningskalendern genom att dubbelklicka på besöket.

Listan uppdateras med 504.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data