BesID.htm

Besöks ID / Bokningsnummer:

Vissa företag/försäkringsbolag vill ha sina speciella ID på behandlingar specificerade på fakturan. Feelgood Vitea AB vill ha ett bokningsnummer. För att åstadkomma detta skall Du i Patientuppgifter, Diagnos/kategori, vid Företag, markera Besöks-ID.

907

När Du sedan registrerar besök på denna patient frågas efter Besöks-ID.

908

Du anger det ID som besöket skall ha. På fakturan skrivs sedan besöks-ID ut vid varje besök:

909

För att kontrollera och/eller ändra besöks-ID kan Du i besöksregistret markera besöket och under Meny klicka på 1341.

Du ser då vilket ID besöket har och om Du vill kan Du ändra.

I kalendern kan Du markera besöket och högerklicka, välj sedan 1341. Du ser då besökets ID och kan ändra om Du vill.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data