Bes8.htm

Ändra taxa på redan registrerade besök:

Du kan ändra "Ersättning" och/eller "Patientavgift" på redan registrerade besök, ex. i samband med en taxeförändring som Du glömt, eller inte kunnat, göra innan Du börjat registrera besök.

Börja med att säkerhetskopiera ifall något blir fel.

Öppna besöksregistret. Ställ in den tidsperiod Du vill ändra.

I besöksregistret under "Meny" finns 968.

1132
Kontrollera att tidsperioden är den rätta.
Välj "Ersättning" eller "Patientavgift".
Fyll i vilket belopp Du vill ändra FRÅN.
Fyll i vilket belopp Du vill ändra TILL.
Välj om det endast gäller en viss åtgärdskod.
Klicka på OK.
Upprepa för varje belopp Du vill ändra.

O.B.S! att alla besök, med den angivna summan (och ev. åtgärdskod), inom tidsperioden ändras.

Du bör göra ändringen innan Du skriver ut kvitton, fakturor, samlingsräkning o.s.v. Annars blir det fel i bokföringen!

Däremot har det ingen betydelse om Du skickat in besök till ARV (SLL) eftersom ARV ändå inte får något belopp utan endast åtgärds- och taxekod.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data