Bes7.htm

Visa Sändning/Samlingsräkning:

Med 547 Kan Du välja att visa besök som ingår i en viss sändning eller viss samlingsräkning.

548

Markera sändning eller samlingsräkning.

Du anger det "nummer" av respektive Du vill visa. Den senaste av respektive föreslås av SG-X.
Klicka på OK för att visa listan.

Om Du anger "0" visas de besök som inte är inskickade respektive inte finns med på någon samlingsräkning (inkl. återbud och uteblivna besök).

Bes7.htm#SS1

"Ej inskickade" visar ej inskickade besök (exkl. återbud och uteblivna besök).

Klicka på OK för att visa listan.


Bes7.htm#SS2

I detta läge finns det möjlighet att utesluta besök från att skickas till landstinget (sätta dom på "väntelista").
Markera besöket, klicka på 1105. Besöket får åtgärdskod X000 och ersättning 0 kr. Det kodas i företagskolumnen med 2000 vilket garanterar att det inte kommer med till landstinget. Inget hindrar att Du sedan
ändrar till ordinarie åtgärd och skickar besöket till landstinget.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data