Bes6.htm

Välj period att visa:

47

Du kan markera det datum Du önskar på en översiktskalender som öppnas när Du klickar på 185.

Översiktskalendern visar sex månader i taget och Du bläddrar framåt och bakåt med 68 och 69.

Om Du vill stänga översiktskalendern utan att välja datum kan Du bara klicka på ramen runt den så försvinner den.

Om Du skriver in datum manuell så använd sex siffror: ååmmdd och avluta med Om Du vill stänga översiktskalendern utan att välja datum kan Du bara klicka på ramen runt den så försvinner den.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data