Bes4.htm

Utskrift besöksregister:

Under finns några val:

1770

Beroende på vad Du skall ha utskriften till kan det vara bra att kunna välja.

"Skapa textfil" är speciellt för export till Journal III.

Utskriften tar med de besök som visas på skärmen. D.v.s. att Du kan begränsa med datum fr.o.m. - t.o.m osv.

Det finns flera möjligheter att få ut olika information ur registret:

1023

Under VISA kan Du välja att se besök med remiss eller besök knutna till läkare (utan remiss).

Betr. remisser se även läkarregister.

Under Meny finns "Endast patienter". Därifrån kan Du skriva ut en lista på de patienter som besökt Dig under perioden. Fungerar på samma sätt för remitterande läkare enligt ovan.
Du skall sortera listan på Namn eller Personnummer för att detta skall fungera

Se även selektera besöksinformation för att få en uppfattning om hur selektering kan användas.

465

Förutom personnummer och namn innehåller utskriften besöksdatum, åtgärd, taxa, patientavgift, betalt (Ja/nej), kvittonummer (patientkvitto) samt Landstingets kvittonummer.

Utskriften kan ex. användas son "specifikation" om det är så många besök så att den vanliga specifikationen inte räcker till.


Bes4.htm#BE1

Du kan skriva ut från besöksregistret utan att personuppgifter visas. Under MENY finns 863. Den ger en utskrift som nedan:

864

Denna usskrift passar då landstinget vill ha information om Dina besök under viss period.

Se även utskrift av journal utan personuppgifter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data