Bes3.htm

Makulera besök/Sänd på nytt:
(O.B.S! att makulering endast gäller Stockholms läns landsting)

Om Du försöker ändra eller ta bort ett besök som redan är inskickat till landstinget får Du ett meddelande att "Besöket redan insänt".

Om besöket redan är insänt till landstinget så kommer arbetsbilden att innehålla uppgift om detta:

99

Det visas Kvittonummer, nummer på Sändning och Smlingsräkning och ett besöks-ID. Dessutom är på menyraden Registrera utbytt mot:

100

Hela arbetsbilden är oåtkomlig, d.v.s Du kan inte ändra något. Det enda Du kan göra är att Makulera kvittot, Sända på nytt eller ta bort besöket.

Makulerar gör Du om Du sänt in ett godkänt kvitto men med felaktiga uppgifter. Ex. patienten kom med ett gällande frikort i efterhand och Du är bussig nog att åtgärda det. Då makulerar Du kvittot, och registrerar sedan ett nytt besök med de riktiga uppgifterna.

Sänder på nytt gör Du om det blivit något fel på kvittot så att det inte registrerats hos Landstinget. Innan besöket sänds på nytt får Du möjlighet att ändra det som varit felaktigt.

Se även Ta bort registrerat besök.
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data