Bes2.htm

Hitta kvittonummer:

Klicka på 101 för att visa registrerade besök. Klicka på kolumnhuvudet ovanför kvittonummer för att sortera numren.

102

"Scrolla" sedan fram till det nummer Du söker. Är det ett gammalt kvitto kanske Du måste visa ett tidigare år.

103

När Du hittat kvittot Du söker dubbelklickar Du på det, eller klickar på , för att öppna registreringsbilden.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data