Bes1.htm

Ändra/Ta bort besök:

Besök som inte har kvittonummer, eg. kvittonummer noll, har inte skickats in till landstinget. Dessa besök kan Du utan vidare ta bort med .

I besöksregistret markerar Du besöket och klickar på eller trycker (Delete).

I bokningskalendern, markera bokningen och klicka på eller tryck (Delete).

Finns kvittonummer är besöket insänt till landstinget. Om Du då väljer öppnas fönstret för besöksregistrering och Du har möjlighet att makulera, "sända om" eller ta bort besöket.

För att ändra en registrering, dubbelklicka på besöket eller klicka på så öppnas registreringabilden. Om besöket inte är insänt kan Du direkt ändra åtgärd/taxa och registrera på nytt. Det som då händer är bara att den tidigare registreringen ändras.
O.B.S! att Du måste ta bort betalningen om besöket är registrerat som betalt!

Är besöket insänt, makulera besöket och registrera ett nytt med de nya uppgifterna.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data