Bes.htm

Besöksregister:

Anpassa kolumner Selektera besöksinformation
Besök med viss åtgärd Sista besök i behandlingsomgång.
Besöks ID Skriv ut besökslista
Besök som ej skall skickas Sortera registret
Betalstatus Statusraden
Ej betalda besök Sändning
Hitta kvittonummer Ta bort besök
Info för visst besök Verktygsrad
Journal Välj period att visa
Makulera besök Ändra besök
Makulerade besök Ändra taxebelopp
Nybesök Öppna
Radera besök Antal besök per patient
Samlingsräkning Utskrift
Visa patientuppgifter

Bes.htm#B0

Beroende på var Du öppnat fönstret visas olika:

693 Från verktygsraden i huvudbilden visas samtliga registrerade besök (alla patienter). Den öppnas på dagens besök. Den visar m.a.o. vad Du gjort idag. Du kan sedan välja att visa månadens eller årets besök med snabbval på verktygsraden. Du kan även ange datumintervall manuellt eller "stega" dag för dag framåt eller bakåt.
55 Från patientlista, kalender o.s.v. visas registrerade besök för aktuell patient.
När listan öppnas för aktuell patient visas besöken för senaste behandlingsperiod. D.v.s. från och med senast registrerade "nybesök" till och med senast registrerade besök. Du kan sedan välja att visa dagens, månadens eller årets besök med snabbval på verktygsraden. Du kan även ange datumintervall manuellt.

Bes.htm#B1

Verktygsknappar/Menyer:

MENY    VISA

Ändra uppgifter (Ctrl + E) Radera besök (Delete) Anpassa kolumner (Ctrl + A) 899 Skriv ut besökslista 220 besök per Sändning/Samlingsräkning 547 Selektera besök 580 Ändra betalstatus (Ctrl + B) 127 Journal (Ctrl + J) 54 Visa patientuppgifter   56 Frikort (Ctrl + F) 95 Patientkvitto (Ctrl + K) 168 Skriv Plus-/Bankgiro/Faktura 272 Dagens besök 126 En dag Fram-/Bakåt 400 Månadens besök 180 Årets besök 181 Uppdatera lista 504


Bes.htm#B2

Under MENY finns:

Enbart patienter 220 Avpersonifierad 836 Besöks ID 1341 Kvittera plus-/bankgiro/faktura 313 Ta bort  plus-/bankgiro/faktura (kreditera) 315 Ändra taxebelopp 824


Bes.htm#B3

Under VISA finns:

1023 Besök med remiss 980 Besök med doktor 295 Info för valt besök (Ctrl + X) 451


Bes.htm#B7

126 Visar dagens besök.

180 Visar månadens besök.

181 Visar årets besök.

Med utgångspunkt från "Visa besök Fr.o.m." kan du "stega" framåt eller bakåt i tiden en dag i taget:

357
Bes.htm#B13

Du kan också välja period att visa i registret genom att ändra datum Fr.o.m och T.o.m.

183 - 184

När Du skrivit in önskat datum, tryck Enter. Klicka på 504 om inte listan uppdaterar sig.

185 Öppnar en översiktskalender Du kan välja datum ifrån.

Se även fler sätt att välja vad som visas:
Selektera besöksinformation  Visa viss åtgärd  Ej betalda besök


Bes.htm#B5

Med 899 Kan Du ändra visning av kolumner i listan. Du kan välja att visa all information eller bara det mest väsentliga. Du kan även ändra bredd på enstaka kolumner.


Bes.htm#B6

Du kan selektera ut besök med viss åtgärd:

275

Du ser på statusraden nere till vänster hur många besök som hittats:

276
Bes.htm#B17

Om Du vill återställa besök som Du satt på "väntelista" markerar Du X000.
För att återställa ett besök: Dubbeklicka på besöket, ändra åtgärd och registrera om besöket.


Bes.htm#B8

Du kan snabbt kontrollera obetalda besök. Öppna besöksregistret och markera "Ej betalda" eller tryck (Alt + E).

546

Bes.htm#B9

Du kan välja att visa makulerade besök i listan. Dessa visas med minustecken framför avgift och ersättning samt åtgärdskolumnen markeras med rött.

1304

Bes.htm#B10

Nybesök och sista besök i behandlingsomgång visas i besöksregistret enligt nedan:

957

Nybesök och sista besök i behandlingsomgång ligger till grund för den statistik Du kan ta ut om behandlingsomgångar (till socialstyrelsen).


Bes.htm#B11

Betalda resp. ej betalda besök visas i besöksregistret enligt nedan:

958

Bes.htm#B14
980 visar besök med remiss.

Bes.htm#B15
Besök med doktor 295 visar besök med doktor.

Bes.htm#B12

Statusraden i listan innehåller uppgift om antal besök, ersättning, patientavgift, betalt och ev. skuld.

128

Om Du klickar på statusraden visas en sammanställning av besöken

2094

Du kan välja att gruppera efter Åtgärd eller Taxekod.

Det går även att väja % kronor eller % antal.

Allt baserat på den tidsperiod Du valt att visa.

Klicka på statusraden igen för att återgå till normal visning.


Bes.htm#B16

Info för valt besök (Ctrl + X) 451 Info för valt besök (Ctrl + X) visar ex. diagnos(er) och remittent som är knutna till besöket.

 1147

1972 Om Du klickar här kan Du ta bort sändning för detta besök. Detta skall bara göras om det har blivit något fel.
Att ta bort sändning innebär att Du kan skicka besöket på nytt. Observera att det även kommer med på samlingsräkning sedan. Det bör därför inte ingå i någon tidigare samlingsräkning.


Bes.htm#B4

Med 54 Kan Du öppna journalen direkt från besöksregistret (Ctrl + J).
Du kan även öppna journalen genom att hålla ner vä.muskanpp på besöket.
Beroende på Inställningar, Journal kan Du välja att öppna "Patientformulär" istället (F7).


Bes.htm#B19

56 (F4) öppnar patientuppgifter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data