Ben.htm

Måttstatus extremitet:

Under:
Febertermometern
    992 Måttstatus
        1001 Måttstatus Ben
        1045 Måttstatus Arm

Måttstatus, kanske främst användbart vid mätning av ödem och liknande.

Arm och Ben fungerar på samma sätt....

Välj NY.

Fyll först i "grenlängd" och "mätavstånd".

1002

Fyll i relevanta mätningar.

Om Du har tillräckligt många mätpunkter beräknas extremitetens volym från malleolen och uppåt. Volymen är inte absolut exakt utan beräknas på en "medelcylinder" mellan varje par mått, ex:

1000

Vid jämförande mätningar på en individ blir dock skillnaden ganska exakt. Men, Ingen beräkning är förvisso mer exakt än de mätningar den grundar sig på!

Det skapas en länk i journalen på samma sätt som för ex. smärtbild och akupunktur. Lägg märke till att Du måste markera hela raden när det gäller "Måttstaus"

1046

skriver ut bilden på skrivaren.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data