Backup5.htm

Fler säkerhetskopior på samma USB-minne:

Någon vill kanske ha fler kopior på samma USB-minne. Ex. att alla på praktiken gör en extra säkerhetskopia av sitt system på ett gemensamt USB-minne. Det är inga problem om man vet vad man gör.

För att man inte skall "skriva över" varandras kopior måste det finnas en viss struktur på minnet.

När Du normalt kopierar till Ditt eget minne markerar Du "USB-minne", kollar att det är rätt enhetsbeteckning och klickar på UT.

1535

När Du kopierar till praktikens minne markerar Du "Annat externt media". Skriv in enhetsbeteckningen, ex. E: och ett "backslash"(E:\). Därefter läggger Du till Ditt namn, ex. kalle (E:\kalle). Använd inte Å, Ä eller Ö och använd små bokstäver.

1599

Då blir det en mappstruktur på USB-minnet med en mapp för var och en.

1600


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data