BMI.htm

Body Mass Index (BMI):

Under:
586 Febertermometern
    992 Måttstatus
        993 Body Mass Index (BMI)

Kan Du registrera Längd, vikt, midje- och höftmått.

995

BMI beräknas med formeln:

994

Det skapas en länk i journalen på samma sätt som för ex. smärtbild och akupunktur. Lägg märke till att Du måste markera hela raden när det gäller "Måttstaus".

1046

skriver ut bilden på skrivaren.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data