BATHAS.htm

Bath Ankylosing Spondylitis: (Bechterewstatus)

En svensk version av BATH AS finns nu i SG-X.

Under:
febertermometern
     Scores
        1880 BATH AS

Det grundar sig på fem anpassade mätvärden och tre frågeformulär som patienten fyller i. Varje protokoll och frågeformulär kokas ner till en "score", 0 - 10 där 0 = inga besvär.

Under 386 kan Du skriva ut mätprotokoll och frågeformulär.

1876

Du behöver Acrobate Reader® för att skriva ut dessa. Och Du måste ange sökvögen under Inställningar, övriga program.

Du behöver inte göra några beräkningar i mätprotokollet, det görs när Du för in resultaten i SG-X.

1877

Sparar statuset. Det finns då som en länk i journalen.

Skriver ut en sammanställning av sex senaste staus.

1879

Staplarna länst ned visar medelvärde av de fem talel ovanför. Kansk underlättar jämföring mellan status tagna vid olika tillfällen.

Finns tidigare status visas dessa i "drop-down" boxen, klicka på det datum Du vill öppna.

372

tar bort ett sparat status om det inte är signerat.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data