Avslper.htm

Avsluta räkningspriod:

Räkningsperioden avslutas i och med att Du producerar en samlingsräkning. Du bör bara producera samlingsräkning en gång per månad och inte förrän Du registrerat alla besök för månaden. Bokföring av "Summa ersättningsanspråk" sker i samband med att Du producerar samlingsräkningen.

O.B.S! Om Det finns makulerade besök med bland de besök Du sänt in till Landstinget är siffrorna på samlingsräkningen minskade med värdet av dessa makulerade besök. Det kan innebära att inte antal besök och/eller belopp stämmer helt med vad Du förväntar Dig för perioden.

Samlingsräkningen sparas på hårddisken och Du kan skriva ut den vid behov.

Däremot kan, och bör, Du skicka filer till NSSO oftare, ev varje dag.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data