Autotext.htm#At1

Autotext:


Autotext.htm#At2

Under 586 i journalen finns 1062.

(Inne i journalen kan Du avnvända Autotext för att "plocka" frser direkt, men där kan Du inte ändra eller lägga till fraser).

Öppnar en form för att skriva text i journalen. Med hjälp av bilder och symboler matar Du in förutbestämda texter, ett visuellt frasbibliotek kanske man kan säga. Det är inget som sparas i likhet med akupunktur eller smärtbild utan funktionen är enbart till för att förenkla journalskrivning. Detta passar kanske vissa vårdgivare, andra inte alls, men möjligheten finns...

802 Du väljer den bakgrundsbild Du vill använda.

När Du öppnat en bild kan Du klicka på 675 för att sätta den som standard, d.v.s. att Autotext öppnas med den bilden nästa gång.

1063 För att göra en ny fras.

På menyn som visas till höger väljer Du symbol som skall representera texten och även vilken färg symbolen skall ha. 1064
Autotext.htm#AT1

Muspekaren ändras till 1065 och Du placerar symbolen på bilden.

På högersidan öppnas ett textfönster där Du skriver den önskade textfrasen. Klicka på OK för att spara texen. 1066
Om Du håller muspekaren på symbolen visas texten i en liten ruta. Om Du klickar (vä.) på symbolen sätts texten in i journaltexten till höger. 1067
Ett mellanslag adderas till texten och insättningspunkten är redo för att, om Du vill, komplettera med tangenter eller klicka på nästa symbol för att fylla på texten. Du kan också ändra, lägga till eller ta bort text manuellt. 1068

Om Du lyckats lägga två punkter för nära varandra visas en lista. Dubbelklicka i listan på den önskade frasen.

Om Du först markerar "suddgummit" 764 och sedan dubbelklickar i listan så tar Du bort den punkten.

1069 Du anger datum och sparar. Då flyttas texten som finns till höger in i journalens daganteckningar under det datum Du angivit.

Autotext.htm#At3

Om Du inte vill ha texten direkt under datum, skriv in %% (två procenttecken) i daganteckningen, där Du vill sätta in 'autotexten'.

Det är det hela. Du kan lägga in hur många symboler och fraser Du vill, olika fraser på olika bilder.

675 Väljer den bild Du har framme som standard, d.v.s. nästa gång Du öppnar Autotext så visas den bilden.

764 Om Du klickar på "suddgummit" och sedan på en symbol i bilden så tas symbolen och underliggande text bort.

Om Du klckar med höger musknapp på en symbol kan Du redigera frasen under den symnbolen.

Vill Du flytta en symbol, och text, Högerklicka, kopiera texten, ta bort symbloen, sätt in en symbol på den nya platsen och "klistra in texten.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data