Autok.htm

Autokorrigering av text:
(Frasminne i desktopversionen)

Se: Frasminne i nätverksversionen.

Se begränsningar i frasminne!

342 Öppnar en dialogruta där Du kan bestämma om Du vill ha autokorrigering av text medan Du skriver.

1314

Ta bort markeringen i respektive ruta för att stänga av funktionen.

Börja mening med versal (Capitalize first letter of sentences) gör precis vad som står. Varje mening börjar med stor bokstav (d.v.s. efter punkt). Det finns ju förkortningar med punkt som man inte vill att dom skall avsluta mening, därför finns "Exeptions", plats för experiment!?

Replace text as yuo type kan byta ut ex. felstavade ord eller byta ut bestämda bokstavskombinationer mot ord.

344

Här ovan byts vanliga felskrivningar ut:

akn mot kan                         
ohc mot och                         

O.B.S! Funktionen klarar inte att byta ut ord med bindestreck. Ex. Replace 'c-th' fungerar inte, däremot fungerar Replace: 'cth'; With: 'C-Th-övergången'. Med andra ord: inga bindestreck i vänstra rutan.

Det finns kanske felskrivningar som Du vet att Du ofta gör, då passar den här funktionen utmärkt.

Du kan vara artig och byta du mot Du och ni mot Ni. Du kan byta ut hv mot huvudvärk och mvh mot Med vänliga hälsningar.
Du kan även byta korta tangentkombinationer mot längre fraser, s.k. "frasminne"

Detta är bara exempel på vad Du kan åstadkomma.

Har inte haft så lång tid på mig att kontrollera hur denna modul riktigt fungerar. Finns problem med någon funktion föreslår jag att Du bara stänger av den och meddelar mig vilket fel som uppstår.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data