Atgard.htm
ÅTGÄRDSKODER:

Under:
Arbeta med
      TÅtgärder

Se förklaringar   Särskilda åtgärder   Västernorrland

139

Välj "Län" för att importera aktuella åtgärder för Ditt landsting.

Det går även att importera via 533

Klicka på 1326 för att visa nationella taxan.

Du kan lägga till, ta bort och redigera åtgärdskoder.

O.B.S. Tänk på att åtgärdskoden bestämmer ersättningen, patientavgiften besäms av taxekoden.

Tak1 och Tak2 är den ersättning Du får då Du passerat respektive ersättningstak.

För att ändra en åtgärdskod, markera i listan och klicka på .

Stat JA/NEJ innebär att åtgärden skall/inte skall räknas med i statistiken. Detta är en förinställning som Du lätt kan ändra när Du tar fram statistik.

Atgard.htm#T7

Standard åtgärdskod:
För att sätta en åtgärdskod som "standard" ( = förvald ), markera koden och klicka på 675.

Standard åtgärdskod vid nybesök:
Du kan ha en förvald åtgärdskod vid nybesök. Markera den kod Du vill ha och klicka på 964.

Du kan även ställa in så att det alltid föreslås samma åtgärd som det senaste besöket, se >>>.


Atgard.htm#T5

Gömma åtgärdskoder:
Genom att dubbelklicka på JA i högra kolumnen, ändras till NEJ vilket innebär att koden inte syns när Du öppnar åtgärdskoder i besöksregistrering.


Atgard.htm#T6
Du kan även importera åtgärder (nationella taxan) för ett visst landsting. Klicka på pilen för att öppna listan, sedan på det landsting Du vill importera. 674

Atgard.htm#T9

Om Du lägger upp en ny klinik kan Du med kopiera åtgärder från en redan befintlig klinik.

Med 532 kan Du exporetera Dina åtgärdskoder till en textfil.

Med 533 kan Du importera åtgärdskoder från textfil.


Atgard.htm#T8
NY/ÄNDRA ÅTGÄRDSKOD:
Se förklaringar   Särskilda åtgärder

140

Aktuell bestämmer om koden skall visas när Du väljer åtgärdskod vid besöksregistering.

Åtgärdskod skall vara en av Landstinget sanktionerad kod, antingen genom vårdavtal eller enligt nationella taxan. Koden skickas med informationen till Landstinget.

ELLER

För besök som inte ersätts av landstinget, ex. N001 - N999, med en ersättnign på 0 (noll) kronor (kombineras med en taxekod som innehåller hela beloppet patienten skall betala).


Benämning kan vara vilken text som helst. Den skickas inte till Landstinget.


Ersättning/arvode, antingen enligt vårdavtal eller enligt nationella taxan och inklusive patientavgift.


Telefonrådgivning:

SLL = ATRS Telefonrådgivning.

Östrgötland = 81 Telefonrådgivning

81 gäller troligen alla landsting som använder PRIVERA, kolla med Ditt landsting.

Under:
Arbeta med
                Åtgärder

Klicka på NY och lägg in den nya åtgärden.

Åtgärden skall kombineras med taxekod 10 "Bes. vid övr. lagstadgad avg.befrielse" vid registrering = 0 kr i patientavgift.

2037


En speciell åtgärdskod är "TEL". Den är speciell såtillvida att den kombineras med taxekod 14 "Patientavgiftsbefrielse enl. vårdavtal" vilket ger 0 kr i patientavgift.

Gäller ej SLL!

1198


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data