Arvport.htm

Skicka filer via ARV-portalen (SLL):

Under:
Landstingsmenyn
      1356 Lägg på fil

Du väljer datum t.o.m. som vanligt. Filen skapas.

O.B.S! Om Du försökt skicka automatiskt så kan filen, eller filerna om det är fler, redan vara skapade. Fortsätt i så fall enligt nedan.

Sedan:

Klicka på "hjälpboken" på stora verktygsraden 1074

Klicka på ARV-portalen:

1925

Du kopplas upp och kommer till inloggningssidan:

524

Logga in med ARV-ID och ARV-lösen.

Klicka på Skicka kvittofil:

793

Klicka på Bläddra:

794

Då öppnas:

795

Vid "Leta i" skall det stå sgx32. Gör det inte så får Du klicka på den lilla pilen bredvid och leta upp sgx32.

Sökvägen är: Denhär datorn (Dator), (lokal disk) C:, sgx32, data, send

Dubbelklicka på den gula mappen som heter data.

795

Dubbelklicka på den gula mappen som heter send.

796

Dubbelklicka på den fil Du vill skicka.

797

Klicka på Skicka.

Är det fler filer så gör Du bara likadant med var och en.

När det hela är kvitterat, d.v.s. Du får ett svar med lite kryptiska siffror, så kan Du logga ut och stänga webbläsaren.

O.B.S! att bara en kopia av filen skickas till landstinget, originalet finns kvar.

För att uderlätta för nästa sändning bör Du flytta filen till "Skickade filer".

Under:
Landstingsmenyn
      1360 Filer till landtinget

1926

I rutan "Filer att skicka", markera den fil Du just skickat och "dra" ner och släpp den i rutan för "Skickade filer".

På så vis slipper Du fundera på vilken fil som skall skickas nästa gång.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data