Arbdat.htm

Arbetsdatum i patientregister:

Arbetsdatum syns uppe till höger.

274

Arbetsdatum är viktigt eftersom det bestämmer besöksdatum när Du registrerar patientbesök.

Om Du dubbelklickar i datumrutan får Du dagens datum. Registret öppnas normalt med dagens datum.

Vill Du ändra datum skriver Du in ÅÅMMDD, sex siffror, och trycker Enter.

Du kan öckså trycka (Alt + A) för att ändra enbart dag. Ex. för att få den 25:e i månaden: Ttryck (Alt + A) och skriv 25.

du kan "stega" dagvis bakåt eller framåt med knapparna närmast till höger om datumrutan.

Det går även att öppna en kalender att välja datum från med tredje knappen till höger om datumrutan..

O.B.S! att Du intte kan registrera besök i förväg, d.v.s. före dagens datum.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data