Anvandare.htm#A2
Under:
Arkiv
      Administrera användare

Här kan Du registrera, ta bort och ändra uppgifter om användare.

569

Rödmarkerad = Inaktuell
Blåmarkerad = Får intrenpost

Anvandare.htm#A5

Klicka på NY för att lägga till användare.

Användare (namn) skall, om användaren är terapeut, överensstämma med vårdgivarnamn som finns i klinikuppgifter.

Användare (namn) är användarens namn i klartext. Max 50 tecken

1420

Logga in som (användarnamn) är det som tillsammans med användar-ID identifierar användarens behörighet i systemet. Om Du använder Windos-inloggning kan Du ha samma användarnamn i SG-X och Windows och kan då slippa att logga in varje gång Du öppnar SG-X.
Om SG-X hittat ett användarnamn i Windows finns det redan i rutan för "Logga in som". Det rekommenderas att Du använder det.

Passerord (Användar-ID) är det som tillsammans med Användarnamn identifierar användarens behörighet i systemet. Mist 4, max 12 tecken. Kombinera gärna bokstäver och siffror. O.B.S! att systemet gör skillnad på versaler och gemener.
När Du skrivit in passerord trycker Du Enter. Du får då bekräfta Ditt passerord, avsluta med Enter.

Anvandare.htm#A4

Nummer och Prioritet skall var 1 (ett) vid nyinstallation.

Klinik (sökväg) skall vara som det är om inte SG-X skall användas i nätverk. För närverksversion måsta Du kontakta ANTWORK data för att få hjälp.

Mummer: Vid flera användare skall samma användare alltid ha samma nummer. Detta nummer identifierar användarens inställningar i SG-X.
Använder Du inte nätverk skall 'Nummer' vara = 1.

Prioritet: Innebär den ordning användarna sorteras i listan vid inloggning.

Lösen e-frikort: Skica ett mail till ANTWORK data med Ditt personliga HSA-ID så får Du anslutningsuppgifter

Ditt HSA-ID: Ditt personliga HSA-ID.

Organisation/mottagning: Mottagningens/enhetens HSA-ID.

Förskrivarkod: Gäller bara om användaren har förskrivningsrätt.

Kortnamn (gärna VERSALER) för att göra listan med användare mer lättläst.

1461

Anvandare.htm#A6

Personalkategori: För att SG-X lättare skall kuna göra smarta förval anger Du vilken personalkategori användaren tillhör.

1572

Se även rättigheter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data