Aktklin.htm

Aktiv klinik:

Aktiv klinik är den klinik som Du arbetar ifrån. Registrering av besök, samlingsräkning, statistik, o.s.v. gäller hela tiden den aktiva kliniken om inte annat anges.

Vilken klinik som är aktiv visas på "statusraden" längst ned i arbetsbilden.

739

Normalt visas inte kliniker som är spärrade (ej används). Om Du trycker (Ctrl + P) visas samtliga.
Kan behövas om Du ex. skall skriva ut kvitto till en patient sedan kliniken spärrats.

Du väljer/byter klinik genom att klicka på det aktiva kliniknamnet på statusraden.

15

Då öppnas en lista som visar de kliniker som finns installerade. Markera den klinik Du vill göra aktiv och sedan på OK, eller dubbelklicka på kliniken.

När Du ex. registrerar ett patientbesök så registreras det på den aktiva kliniken, d.v.s. den klinikens kombikanummer anger "utförande enhet" i den information som skickas till landstinget.
När Du skickar filer till landstinget måste Du göra detta för varje klinik för sig.
Det samma gäller samlingsräkning, en för varje klinik


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data