Aktivitet.htm

Aktivitetslogg:

Se även kontollera aktiviteter för viss patient.

Under:
Kontroller
         1401 Aktiviteter idag

Kan Du se vilka patienter Du arbetat med.

1614

Du kan välja dtum och om Du vill se klockslag för aktiviteten.

Klickar Du på plustecknet eller dubbelklickar på ett namn visas aktiviterna för den patienten.

1615

Du öppnar aktiviteten genom att klicka på den.

är bara information, utan länk till aktivitet.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data