Adress2.htm

Utskrift Adressregister:

Klicka på skrivaren 641

Utskriften av adressregistret får samma utseende som på skärmen. Du kan välja vilka kolumner som skall visas. Du kan även ändra kolumnbredd för att det skall bli snyggt och prydligt. Om utskriften blir för bred för stående A4 ändras utskriften till liggande.

Du kan se vilket det blir:

Det kan variera lite mellan olika skrivare men som en fingervisning... 642
Om utskriften blir för bred för liggande visas "FÖR STOR" och dessutom syns en röd linje till höger när utskriften visas på skärmen. Du måste då justera på något sätt för att få in utskriften innanför linjen. 615
Ett sätt kan ex. vara att dra ihop postadress-kolumnen så att bra ung. halva postadressen får plats i kolumnen. Då blir utskriften som här intill. 616

Titta på 643.

Postadressen radbryts och bredden på utskriften minskar, naturligtvis på bekostnad av höjden (det går åt fler sidor).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data