Adress.htm

ADRESSREGISTER:


Adress.htm#AD0

Under 415 på sora verktysraden finns adressregister (telefonbok).

Adressregistret används till Dina kontakter utanför patientkretsen, leverantörer, kontakter på Landstinget etc.

193

Under 1574 finns en "global" adresslista, tillgänglig för alla användare. Annars tillhör adresslistan "kliniken".

Du kan sortera och söka på samma sätt som i ex. patientregistret. Det går dessutom att dela in adresserna i olika kategorier, "kollegor", "släkt", "vänner" o.s.v.

248

Använd 249 för att ändra och lägga till kategorier.

194 Du har möjlighet till anteckning i anslutning till varje post i adressregistret. Denna går med fördel att använda för att lagra Din korrespondens.

195 Du kan skriva ut adress på kuvert eller vanligt papper anpassat för att läggas i C5 fönsterkuvert.

412 Du kan skriva ut valfri adress på kuvert.

492 Du kan skicka mail direkt från adressregistret ocn direkt från anteckning i adressregistret.

1694 Du kan även skicka SMS.


Adress.htm#AD1

613 Du kan välja vilka kolumner som skall visas i listan.

Markera de kolumner Du vill visa.
614

220 Du kan även skriva ut adressregistret.


Adress.htm#AD2

Det finns plats för följande fasta uppgifter i adressregistret:

Obligatorisk uppgift är antingen företag eller efternamn. Om båda dessa uppgifter saknas går inte posten att spara. 196
Du väljer också "kategori" att spara posten under. 248

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data