370101.htm

Ta bort samlingsräkning nummer:

Landstingsmenyn
    Samlingsräknig

        1621 Ta bort samlingsräkning nummer

Denna funktion skall inte användas rutinmässigt. Du skall heller inte använda den om Du inte är säker på vad Du gör.

Funktionen tar bort samlingsräkning med visst nummer. Du måste altså veta vilket nummer samlingsräkningen har som Du skall ta bort.

Du bör också veta vilket belopp som är bokfört på just den räkningen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data