343013.htm

Elektronisk överföring av besöksinformation via Privera:

Landstinget skall övergå till elektronisk redovisning av besöksinformation. Det behövs vissa ändringar i SG-X för att det hela skall fungera.
Det som skall göras är att Du skall lägga in Ditt nya vårdgivar-ID. Åtgärdskoderna ändras också i samband med övergången till elektronisk överföring.

För Västmanland, se HÄR >>>

Detta är, steg för steg, vad Du skall göra:

Alla besök som skall redovisas enligt gamla metoden skall vara registrerade.
Alla kvitton till landstinget enligt gamla metoden skall vara utskrivna.
Inga besök som skall redovisas elektroniskt skall vara registrerade.

Ta en säkerhetskopia på SG-X och förvara den väl!

Du uppgraderar SG-X till den nya versionen.

Välj:
Arkiv, Klinikinställningar.
Klicka på "pennan" och välj fliken "Klinikuppgifter.
Ändra vårdgivar-ID till Ditt nya fyrsiffriga ID.
Numret avslutas med två nollor, ex. '123400', altså sex siffror totalt. Se här >>>
Klicka på OK och stäng Klinikuppgifter.
Välj:
Verktyg, SPECIAL.
Ändra i besöksdatabasen till Ditt nya vårdgivar-ID. Samtidigt ändras åtgärdskoderna i besöksregistret
Välj:
Arbeta med, Åtgärder.
Ur listan med Län väljer Du Ditt län (även om det står där redan)
Välj att importera Åtgärder för Ditt län.
Välj att INTE rensa listan
Kontrollera att ersättningen är den rätta för varje åtgärd.
Kontrollera "Standardåtgärder" (grön och röd text).
O.B.S! Om Du fått åtgärdskoder från landstinget som är fyrsiffriga, ex. 2202 eller 2102 för normal åtgärd så är det så att de två första siffrorna styrs av om det är A- eller B-praktik. Detta görs automatiskt i SG-X. Du skall altså bara använda 02 för normalt arvode och ange adekvat A- eller B-praktik.
Välj:
Arbeta med, Taxekoder.
Kontrollera att avgiften är den rätta för varje kod.
O.B.S! Ovanstående måste göras för varje klinik, om Du har flera

Du har nu de nya åtgärdskoderna för elektroninisk överföring.

Om Du har några egna speciella åtgärdskoder måste Du se till att dessa endast används till företgspatienter (patienter "knutna" till företag) eller att Du kombinerar åtgärden med taxekod 90 - 98. Besök med taxekod 90 - 98 skickas inte till landstinget.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data