180045.htm

Radera block från bokningar:

Om Du vill Radera block från bokningar i kalendern:

482

Håll ner vä. musknapp och "dra" över de tider Du vill radera. Klicka sedan med hö. musknapp i markeringen och välj "Radera block".

488

O.B.S! Funktionen tar inte bort registrerade besök. Däremot tas tider som lagts ut på Boka Doktorn bort (även från webbkalendern).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data