180044.htm

Rensa tid(er) i kalender:

Om Du vill rensa tid(er) i kalendern:

485

Håll ner vä. musknapp och "dra" över de(n) tid(er) Du vill rensa. Klicka sedan med hö. musknapp i markeringen och välj "Rensa tid(er)".

487

O.B.S! Funktionen tar inte bort registrerade besök, inte heller tider som är utlagda på Boka Doktorn.
Vill Du radera även Boka Doktorn, se Radera block.

Se även Spärra tid(er) i kalender.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data