180042.htm

Spärra block för bokningar:

Om Du vill spärra block för bokningar i kalendern:

482

Håll ner vä. musknapp och "dra" över de tider Du vill spärra. Klicka sedan med hö. musknapp i markeringen och välj "Spärra block".

Du får välja text. I inställningar för kalender kan Du ange förvald text och färg på "spärrtext".

480

O.B.S! Funktionen skriver inte över bokningar eller text som ev. finns i någon bokningsruta.

Spärren är inte mer effektiv än att det går att boka in patienter. Du får dock alltid en extra fråga innan en sådan bokning genomförs. Funktionen "samma tid nästa vecka" kan däremot inte boka in patient på "spärrad" tid.

Se även Radera block.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data