180041.htm

Rensa dag från bokningar:

Om Du vill rensa en dag från bokningar och text i kalendern:

481

Klicka först på datumet, välj sedan "Rensa dag"

436

O.B.S! Funktionen tar inte bort registrerade besök, inte heller tider som är utlagda på Boka Doktorn.
Vill Du radera även Boka Doktorn, se Radera block.

Se även Spärra dag i kalender.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data