180040.htm

Spärra dag för bokningar:

Om Du vill spärra en dag för bokningar i kalendern:

481

Klicka först på datumet, välj sedan "Spärra dag":

436

Du får välja text. I inställningar för kalender kan Du ange förvald text och färg på "spärrtext".

480

O.B.S! Funktionen skriver inte över bokningar eller text som ev. finns i någon bokningsruta-

Spärren är inte mer effektiv än att det går att boka in patienter. Du får dock alltid en extra fråga innan en sådan bokning genomförs. Funktionen "samma tid nästa vecka" kan däremot inte boka in patient på "spärrad" tid

Se även Rensa dag.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data