150107.htm

SG-X i flera maskiner:

Du kan ha SG-X i flera maskiner. Ex. en dator på arbetet och en dator hemma. Du behöver då bara bära med Dig en eller ett par disketter till och från jobbet. Har Du flera praktiker kan Du i pricip använda hur många maskiner som helst. Du har då fördelen av att inte behöva använda bärbar dator som är betydligt mer ömtålig och lättare att stjäla. När Du arbetet färdigt på en maskin "transportkopierar" (eg. säkerhetskopierar) Du ut data på ett USB-minne. När Du kommer hem, eller till nästa praktik, kopierar Du in data till maskinen där.

Du måste själv bestämma om Du skall kopiera in eller ut. Om Du skulle göra fel, ex. kopiera in istället för ut så har Du raderat de data som tillkommit sedan senaste in-kopiering. Om Du kopierar ut istället för in måste Du återgå till den "tidigare" maskinen, kopiera ut där, och sedan kopiera in till "nästa" maskin.

Se även Säkerhetskopiera till CD-skiva.

Se även SG-X desktopversion i nätverk.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data