150008.htm

Behörighet:

Nedanstående gäller om "Explicit inloggning" är markerat för användaren.

För att komma åt "Användare" måste Du ha tillstånd att ändra användare.

Du kan bara komma åt en klinik som Du är registrerad användare av. Du måste identifiera Dig med användarnamn och användar-ID. Detta måste Du även göra om Du skall byta klinik.

Du måste även ha rättighet till de funktioner i SG-X som Du vill komma åt.

Undantag:
Du kan fritt byta mellan kliniker med samma personnummer registrerat. Det innebär att om Du har bipraktiker med olika kombika men med samma personnummer (eg. vårdgivare) registrerad, behöver Du inte identifiera Dig vid byte av klinik.

Registrerat personnummer är den som har rätt att registrera besök på kliniken. Om en klinik är rgisterad på vårdgivare NN med personnummer 123 och den vårdgivaren har en vikarie "Vicke" med personnumret 456 så är vikariens personnummer, 456, det "registrerade" personnumret på kliniken.

Om en vårdgivare själv arbetar några dagar och har en vikrie några dagar så måste man lägga upp två kliniker. Båda med samma vårdgivare, personnummer och kombika men den ena med vikarie. Dessa båda kliniker får olika "registrerade" personnummer, den ena vårdgivarens, den andra vikariens. Vårdgivaren och vikarien kan inte komma åt varandras kliniker med mindre än att utbyta användarnamn och användar-ID med varandra.

En person vikarierar för två olika vårdgivare samtidigt. Två kliniker läggs upp på var och en av de båda vårdgivarna. Båda klinikerna får samma vikarie. Därmed får också båda klinikerna samma "registrerade" personnummer. Vikarien kan fritt växla mellan de båda klinikerna.

Det finns också behörighet på olika nivåer. En användare kan få tillgång till begränsade funktioner. Ex. behörighet att läsa en journal, men inte att skriva i den.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data