120020.htm

Västernorrland

Västernorrland skiljer på patienter från landstingsdrivna vårdcentraler och och privata.

Under Arbeta med, Hälsocentraler importerar Du en lista på vårdcentraler.

1943

Varje patient måste sedan knytas till rätt Vårdcentral vid inskrivningen.
Skall Du ändra gör Du det under Patientuppgifter.

O.B.S! att även utomlänspatienter har en egen "VC"!

O.B.S! Om det tillkommer vårdcentraler så observera att landstingsdrivna skall ha en kod mindre än 200, privata en kod över 200!

1944

Först när detta är på plats kan Du registrera besök.


120020.htm#K2

Kvittobuntar

Under Landstingsmenyn, Skriv kvitton:

Du producerar två kvittobuntar:

En för landstinget och en för privata vårdgivare.

När Du skall skapa kvitton frågas "Landstingspatiener" JA eller NEJ?

Klicka på JA för landstingspatienter och NEJ för privata.

Se utskrift av kvittobuntar och ta bort kvittobuntar.

Det går att göra en testutskrift om Du så önskar.


120020.htm#K3

Samlingsräkning

Du producerar två samlingsräkningar (per månad):

En för landstinget och en för privata vårdgivare.

När Du skall skapa samlingsräkning frågas "Landstingspatiener" JA eller NEJ?

Klicka på JA för landstingspatienter och NEJ för privata.


120020.htm#K4

Fakturor till landstinget

Förutom kvittobuntar och samlingsräkningar skall landstinget ha två st fakturor, en för landstinget och en för privata vårdgivare.

Adressen till landstinget lägger Du in i Adressregistret/telefonboken under 415 innan Du börjar skapa faktura.

1945

O.B.S! att ovanstående bara är ett exempel även om mycket kan överensstämma med verkligheten!

Samlingsräkninar måste vara skapade innan Du kan fakturera.

Du bör även skapa en snygg fakturafot med Plus-/bankgiro o.s.v.

Markera samlingräkningen som skall faktureras och klicka på "Skriv faktura".

1946

Du får välja fakturaadress:(måste finnas inlagd i adressboken)

1947

Dubbelklicka på adressen eller klicka på OK så kommer fakturan upp på skärmen.

1948

Fakturan bokförs inte på något sätt, summan är redan bokförd i och med att Du skapat samlingsräkning. Du kan skapa och skriva ut faktura flera gånger på samma samlingsräkning om det skulle behövas.


120020.htm#K5

Ändra VC/HC:

VC/HC läggs i besöket när Du registrerar det. Om Du ändrar i patientuppgifter efteråt påverkas inte tidigare registrerade besök.

Om det blivit fel VC/HC på ett besök kan Du registrera om det efter att Du ändrat i patientuppgifter.

Det är även möjligt att ändra i efterhand utan att registrera om besöket.

Från besöksregistret 55 eller 693 kan Du klicka på "HC" och ändra HC.

2072


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data