112056.htm

Import, Åtgärdskoder:

Under:
Arbeta med
      1376 Åtgärder

Kan Du importera åtgärdskoder.

Du kan importera åtgärder för ett visst landsting. Klicka på pilen för att öppna listan, sedan på det landsting Du vill importera. 674

O.B.S! frågan om Du vill rensa listan först.

Har Du lagt till koder för ex. vårdavtal i listan skall Du inte rensa listan. Importen ger Dig grundåtgärder för det landsting Du valt. Du måste sedan komplettera och kontrollera att ersättningen har rätt nivå.

När Du importerar åtgärder byts även taxekoder ut. Samma sak gäller, att Du måste kotrollera att ex. patientavgifter har rätt värde.

När det gäller taxekod 08, avgiftsbefriade barn och ungdomar, skall åldern anges under:
Inställningar
      Debitering

Vid Avgiftsbefrielse.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data