10605.htm

Organisations-/personnummer:

Organisations-/personnummer kontrolleras emot slutsiffra (modulo 10). Har Du ett felaktigt organisations-/personnummer är det inte annat att göra än att skaffa ett som gäller.

Kontrollen som görs är rent matematisk. Det är m.a.o. fullt möjligt att mata in ett "felaktigt" personnummer. Det är inte säkert att ett nummer som är matematiskt korrekt innehas av någon fysisk person. Du får bakläxa från ARV med motivering:
"Personen existerar inte eller okänt fel i SNOD".
ARV hittar inget fel på numret men hittar ingen fysisk person


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data